fbpx

หลังจากที่ปลูกข้าวโพดลงแปลงไปแล้ว ลักษณะของต้นมองดูไม่ค่อยโต ต้นเหลือง สิ่งที่เราพบปัญหาส่วนใหญ่จะมาจากสาเหตุเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  • พันธุกรรมของพันธุ์ข้าวโพด เป็นลักษณะแฝงที่มีอยู่ในข้าวโพดทุกพันธุ์ จะแสดงออกได้ เมื่อมีสภาพแวดล้อมมากระตุ้น เช่น สภาพอากาศหนาวเย็นต่ำกว่า 13 องศาเซลเซียส ทำให้ตาดอกไม่พัฒนา หรือทำให้รูปทรงฝักผิดปกติ
  • สารเคมี การใช้สารกำจัดแมลงบางชนิด เช่น เมทามิโดฟอส และอะซีเฟต ฉีดพ่นในระยะต้นยังเล็กมีผลทำให้ข้าวโพดไม่สร้างตาดอกหรือฝักไม่พัฒนาและเจริญเติบโตตามปกติได้ หรือการใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ในปริมาณที่เข้มข้นเกิน
  • สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น การให้น้ำมากเกินไป น้ำท่วมขัง หรือฝนตกติดต่อกันหลายๆ วัน หรือเกิดความแห้งแล้งขาดน้ำ สภาพฟ้าปิดปริมาณแสงแดดน้อย และ pH ของดินเป็นกรด เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อระบบการเจริญเติบโต ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ เจริญเติบโตเพียงส่วนของลำต้นแต่ไม่สามารถสร้างฝักได้ ซึ่งดินนาข้าวน้ำขังโดยทั่วไปมักจะเป็นกรด สามารถใช้ปูนขาวหว่านในแปลงเพื่อลดความเป็นกรดได้ หรือการเผาตอซังข้าวจะทำให้เกิดขี้เถ้าที่ช่วยลดกรดในดินได้
  • การใส่ปุ๋ย ช่วงจังหวะในการใส่ปุ๋ยไม่ตรงกับช่วงที่พืชต้องการใช้ เช่น อาจใส่ปุ๋ยครั้งแรกเร็วเกินพอถึงช่วงที่พืชต้องการใช้มากที่สุดกลับขาดปุ๋ย หรือใส่ปุ๋ยครั้งแรกช้าเกินไป
  • วัชพืช วัชพืชเมื่อขึ้นในแปลงปลูกจะเป็นตัวแก่งแย่งปัจจัยต่างๆ ในการเจริญเติบโตข้าวโพด จึงมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต
  • ระยะปลูกหรือความหนาแน่นของต้น การปลูกแน่นหรือถี่เกิน หรือถอนแยกช้า จะมีผลต่อการเจริญเติบโตโดยที่พืชจะแก่งแย่งปัจจัยในการเจริญเติบโตกันอย่างรุนแรงทำให้พืชโตช้า ต้นไม่สมบูรณ์ ขนาดฝักเล็กลง และมีจำนวนต้นไม่มีฝักมากขึ้น เช่น การแก่งแย่งน้ำ ธาตุอาหาร และแสงแดด เป็นต้น โดยเฉพาะช่วงอายุตั้งแต่ 1 เดือนไปจนถึงช่วงหลังออกดอก

ข้อมูลอ้างอิงโดย: miraclecorn.blogspot.com

ข้าวโพดไม่ออกฝักในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

เราได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของไร่ข้าวโพด ในช่วงฤดูที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะช่วงอากาศเย็น ข้าวโพดไม่ออกฝักสิ่งที่เราทำได้คือการกระตุ้น โดยการให้อาหารทางใบ เป็นวิธีการที่เราใช้ลองมาฟังเสียงเจ้าของไร่ข้าวโพดกันเลย

เป็นประสบการณ์ของคุณประยง ที่สร้างทางเลือกโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ วีแพลนต้า ในการช่วงที่เจอปัญหา ในช่วงแรกคือ ต้นไม่โต พอเริ่มโตมาแล้ว ข้าวโพดไม่ออกฝัก ตัดสินใจใช้ V-Planta ฉีดดูผ่านไป 2 รอบ ออกฝักมาทันที

สนใจสั่งซื้อโทร. 098-5085348

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

เรื่องที่น่าสนใจ 

>