fbpx

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังในบางรอบการปลูกอาจจะเจอปัญหา มันสำปะหลังใบเหลือง ไหม้ แล้วไม่ทราบสาเหตุวันนี้เราจะมาดูปัจจัยที่อาจจะเป็นสาเหตุกันนะครับ

ใบมันสำปะหลังเหลือง หรือไหม้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ดังนี้

  1. การขาดน้ำ: การขาดน้ำจะทำให้ใบมันสำปะหลังเหลืองและร่วง และหากไม่ได้รับการดูแลทันที มันสำปะหลังอาจจะตายได้
  2. โรคราน้ำค้าง: เป็นโรคที่พบได้บ่อยในมันสำปะหลัง โดยจะทำให้ใบมันสำปะหลังเป็นสีเหลืองและเป็นจุดๆ โดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ชื้นและร้อน
  3. การขาดธาตุอาหาร: หากไม่ได้รับธาตุอาหารเพียงพอ มันสำปะหลังอาจมีอาการใบเหลือง โดยเฉพาะใบล่าง และลำต้นที่เหลืองเขียว
  4. การเป็นโรคใบไหม้: เป็นการติดเชื้อจากเชื้อรา ซึ่งจะทำให้ใบมันสำปะหลังเป็นสีน้ำตาลและไหม้ และจะทำให้มันสำปะหลังตายได้

การแก้ไข มันสำปะหลังใบเหลือง ไหม้

  1. การให้น้ำ: ให้ใบมันสำปะหลังได้รับน้ำเพียงพอแต่ไม่เกินไป โดยการให้น้ำประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ และควรรดน้ำตอนเช้าหรือตอนเย็น
  2. การใช้สารเคมี: หากมีการติดเชื้อโรคราน้ำค้างหรือโรคใบไหม้ ควรใช้สารเคมีเพื่อกำจัดเชื้อโรค
  3. การให้ปุ๋ย: ควรให้ปุ๋ยมันสำปะหลังเพียงพอ โดยให้ปุ๋ยทางดิน และเป็นไปได้เราสามารถให้อาหารทางใบโดยการฉีดพ่นได้เช่นกัน

หากเราปล่อยปัญหาใบเหลือง ไหม้ โดยไม่รับการหาสาเหตุแก้ไข ต้นมันสำปะหลังที่ปลูกอาจจะตายได้ ในบางพื้นที่เจอสภาพอากาศแห้งแล้ง โดยไม่มีน้ำเลย จะต้องรอน้ำฝนเพียงอย่างเดียว หากเป็นแบบนั้นผู้ปลูกอาจจะใช้ทางเลือกการให้อาหารทางใบ เสริมโดยการฉีดพ่นก็สามารถช่วยได้บ้าง แต่พึงระวังการใช้ปุ๋ยทางใบในปริมาณที่เข้มข้นเกินไป เพราะอาจจะทำให้ใบเหลืองเพิ่มขึ้นอีกได้

Ads
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

เรื่องที่น่าสนใจ 

>