fbpx

วีแพลนต้า สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช มีกรดอะมิโน

วีแพลนต้า v planta

นวัตกรรมธาตุอาหารชนิดใหม่สำหรับพืช ที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กระดับโมเลกุล สามารถซึมผ่านเข้าสู่เนื้อเยื่อของพืชทั้งใบ และลำต้นได้โดยไม่ต้องรอปากใบเปิด (จุดรับสารอาหารทางใบส่วนใหญ่อยู่บริเวณใต้ใบพืช) ซึ่งพืชสามารถนำสารอาหารไปใช้ได้ทันที ช่วยลัดวงจรการทำงานของพืชทุกชนิด ทุกช่วงวัยให้มีการเจริญงอกงาม และเติบโตได้สม่ำเสมอ เสริมความแข็งแรงของพืช เพื่อให้ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้จนกระทั่งเก็บเกี่ยวสามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยโดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

คุณประโยชน์ของสารเพิ่มประสิทธิภาพชนิดผง วีแพลนต้า

 1. ช่วยให้การเจริญเติบโตทาง ราก กิ่ง ใบ และผล แตกกอได้เร็วขึ้น
 2. ช่วยทำให้ระบบการเจริญเติบโตของพืชเป็นไปอย่างสมดุลและต่อเนื่อง
 3. ช่วยเสริมการสร้างเม็ดคลอโรฟิลด์ในพืชทำให้พืชเขียวขึ้น
 4. ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
 5. ช่วยให้พืชทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น น้ำท่วม แห้งแล้ง ได้ดีขึ้น
 6. ช่วยปรับฟื้นฟูดินให้มีสภาพที่ควรแก่การใช้งานของพืช
 7. ช่วยลดแรงตึงผิว (แรงต้านการดูดซึม) และปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ทำให้พืชดูดซึมได้ดีขึ้น
 8. ช่วยทำให้พืชดูดซับธาตุอาหารในดินได้ดีและรวดเร็วขึ้น
 9. ช่วยให้พืชหลักทนต่อพิษของยาฆ่าหญ้า โดยไม่เหลือง ไม่ชะงักงัน และฟื้นจากอาการเสื่อมโทรมได้รวดเร็ว
 10. ช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ทำให้ระบบรากพืช และต้นกล้าแข็งแรงสมบูรณ์
 11. ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เริ่มเพราะพันธุ์พืช และขยายพันธุ์พืช
 12. พกพาสะดวก ใช้ง่ายแค่ผสมน้ำ แล้วฉีด หรือราดดินได้เลย ไม่ต้องหว่าน
 13. ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยกระสอบ ทำให้ประหยัดค่าปุ๋ย
 14. สามารถใช้ร่วมกับสารเคมีการเกษตรได้ทุกชนิด
 15. ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม

อัตราการใช้ วีแพลนต้า ชนิดผง

1-2 ช้อน (ช้อนกาแฟจิ๋ว) ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นบริเวณใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น

5 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้สำหรับราดโคน บริเวณรอบทรงพุ่ม

1 ช้อน ต่อพื้นที่ 1 ไร่ ใช้สำหรับผสมฉีดพ่นโดยการบินโดรน

คำแนะนำ

 • ไม่แนะนำผสมสารจับใบทุกชนิด ใช้ในอัตราส่วนที่แนะนำในปริมาณที่เหมาะสม
 • สามารถผสมกับยากันเชื้อรา ยาฆ่าแมลง ชนิดที่ไม่ใช่กลุ่มออยได้

ขั้นตอนการผสม : ผสมฮอร์โมน หรือยาต่างๆ ลงถังก่อน จากนั้นตวง ผงวีแพลนต้าละลายในน้ำธรรมดาก่อนค่อยเทผสมลงไปในถังยา

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย และวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
>