fbpx

เราจะมาพูดถึงบทบาทสำคัญของ กรดฮิวมิค ฮิวมัส ฮิวเมท กรดฟลูวิค และฮิวมิน ซึ่งเป็นอินทรีย์วัตถุ มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและการมีสุขภาพที่ดีต่อพืช

กรดฮิวมิค

สารฮิวมิค และอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การเจริญเติบโตของพืชได้รับอิทธิพลทั้งทางอ้อมและโดยตรงจากสารฮิวมิก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณฮิวมัสในดิน ผลผลิตและคุณภาพของผลิตผล ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์หลายฉบับ ผลกระทบทางอ้อมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า เป็นแหล่งพลังงานสำหรับสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ภายในดิน ความสามารถในการอุ้มน้ำ โครงสร้างของดิน การปลดปล่อยธาตุอาหารพืชจากแร่ธาตุในดิน ความพร้อมมีอยู่อย่างบริบูรณ์ของแร่ธาตุ และความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยทั่วไปดีขึ้น

ผลกระทบโดยตรงจาก กรดฮิวมิค

ผลกระทบโดยตรงได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญที่เกิดขึ้นหลังจากการดูดซึมของโมเลกุลสารอินทรีย์ขนาดใหญ่ เช่น กรดฮิวมิค กรดฟุลวิค เมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่เซลล์พืช การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี หลายอย่างเกิดขึ้นในเยื่อหุ้มเซลล์และส่วนของไซโตพลาสซึมต่างๆ ภายในเซลล์พืช ผลของสารฮิวมิกต่อการเจริญเติบโตของพืช คือการกระตุ้นการดูดซึมธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) สารฮิวมิกมีอยู่ในดินอย่างเพียงพอ ทำให้ต้องการปุ๋ย NPK ลดลง เมื่อสารฮิวมิกในดินหมดสิ้นไป จึงส่งผลให้เข้าใจผิดได้ว่า จำเป็นต้องเพิ่มปุ๋ย NPK ให้แก่พืชมากขึ้น

เกษตรกร สามารถลดปุ๋ยเคมีลง และและรักษาส่วนต่างๆ ของปุ๋ยไว้ ในเขตการแตกรากของพืชโดยการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับฮิวเมท การใช้สารฮิวมิกแบบผงหรือแบบน้ำกับดิน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ย นักวิจัยคนอื่นๆ ก็รายงานด้วยว่า ช่วยให้การดูซึม แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) เพิ่มขึ้นอีกด้วย เมื่อพืชได้รับสารละลายของฮิวมิก (HAs) หรือกรดฟุลวิค (FAs) กลไกลสำคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยได้สูงสุดแล้ว ยังลดความเป็นพิษและลดการชะล้าง สารประกอบไนโตรเจนลงสู่ในน้ำใต้ดิน สารฮิวมิก ยังช่วยลดความสามารถในการละลายในน้ำของปุ๋ย โดยกระบวนการยึดเกาะกับสารฮิวมิก ช่วยลดการชะล้างไนโตรเจนลงในดินชั้นล่าง และช่วยป้องกันการระเหยสู่บรรยากาศ ช่วยลดการสูญเสียปุ๋ยลงได้

สารฮิวมิค ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ช่วยเพิ่มกิจกรรมการแบ่งเซลล์ จากหนึ่งเดียวเป็นสอง (mitotic activities) จากสองเป็นสี่ จากสี่เป็นแปด เรื่อยไป การใช้สารฮิวมิก แช่เมล็ดพันธุ์ หรือใส่ลงในร่องดิน เพาะกล้า จะช่วยปรับปรุงการงอกของเมล็ด และพัฒนาการของต้นกล้าได้อย่างมีนัยสำคัญ

กรดฮิวมิค (HAs) และกรดฟุลวิค (FAs)

กรดฮิวมิค และกรดฟุลวิค เป็นตัวนำพาและตัวกระตุ้นปุ๋ยทางใบที่ดีเยี่ยม การใช้กรดฮิวมิค หรือกรดฟุลวิค ร่วมกับธาตุและธาตุอาหารพืชอื่นๆ ฉีดพ่นเข้าทางใบ สามารถช่วยปรับปรุงการเจริญเติบโตของราก ใบ และผลของพืช โดยกระบวนการเจริญเติบโตภายใน ใบของพืชจะไปเพิ่ม ปริมาณคาร์โบไฮเดรตของใบและลำต้น จากนั้นคาร์โบไฮเดรตของใบและลำต้น จะถูกลำเลียงผ่านลำต้นลงไปสู่ราก มีบางส่วนที่ปล่อยออกมาจากรากเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์ในดินต่างๆ บริเวณพื้นผิวราก (rhizoplane) และบริเวณรอบๆ ราก (rhizosphere) จากนั้นจุลินทรีย์จะปล่อยกรด และสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ ใช้เป็นสารอาหารสำหรับพืช จุลินทรีย์จะปล่อยสารประกอบ “คล้ายฮอร์โมน” ซึ่งรากพืชจะดูดขึ้นไปใช้

ปุ๋ยทางใบ จึงประหยัดกว่า เนื่องจากการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่น้อย แต่ได้รับการตอบสนองของพืช อย่างมีนัยสำคัญ ธาตุอาหารพืชในปุ๋ยทางใบ จะถูกดูดซึมโดยใบของพืชอย่างรวดเร็ว หลังการใช้สารฮิวมิก 8 ชม. พืชจะแสดงอาการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด มีการผลิตคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถตรวจพบได้ ภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมง หลังการให้อาหารทางใบ โดยใช้เครื่องวัดการหักเหของแสง (refractometer) การที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้แก่พืชได้ ก็จะส่งผลให้คุณภาพของผลิตผลดีขึ้น หรือผลผลิตเพิ่มขึ้น

สารฮิวมิค ช่วยเพิ่มการผลิต อะดีโนซีน ไตรฟอสเฟส (ATP) สารที่ให้พลังงานสูงภายในเซลล์พืช ตามที่ต่างๆ ระบบเมตาบอลิซึมถูกกระตุ้นโดยสารฮิวมิก เพื่อเพิ่มการผลิตสารพลังงานสูง (ATP) ซึ่งทำหน้าที่เป็นพลังงานขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับปฎิกิริยาการเผาผลาญต่างๆ ภายในเซลล์พืช

สารเพิ่มประสิทธิภาพที่มีมากกว่าฮิวมิค

กดที่ภาพชมข้อมูล

วีแพลนต้า v planta

สรุปข้อมูลโดย: ดร.โรเบิร์ต อี. เพ็ทติท รองศาสตราจารย์กิตติคุณมหาวิทยาลัย Texas A&M

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

เรื่องที่น่าสนใจ 

>