fbpx

การใส่ปุ๋ยมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากเราใส่มากเกินไปก็จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี การใส่ปุ๋ยมากเกินไปอาจทำให้ต้นไม้ของคุณเสียหายได้เช่นกัน โดยเฉพาะหากมีการใช้ปุ๋ยที่มีสารอาหารเคมีเข้มข้นหรือไม่เหมาะสมกับพืช ดังนั้นการแก้ไขปัญหาของใบเหลืองจึงต้องเริ่มต้นด้วยการลดปริมาณปุ๋ยที่ใช้ลงให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช และลองปรับปรุงเพื่อเพิ่มความเหมาะสมของสารอาหารที่ให้ในอนาคต

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลองปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาใบเหลือง:

  1. รดน้ำเพิ่ม: การให้น้ำเพิ่มเติมอาจช่วยล้างสารปุ๋ยที่สะสมอยู่ในดินออกไป และเพิ่มปริมาณน้ำที่พืชต้องการ
  2. ตัดแต่งกิ่ง: หากมีใบที่แห้งเหลืองเป็นจำนวนมาก คุณสามารถตัดแต่งกิ่งให้พืชได้รับแสงแดดมากขึ้น และลดการใช้สารอาหารเพื่อสร้างอาหารสำหรับใบที่ไม่สมบูรณ์
  3. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์: การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยสายพันธุ์ชีวภาพ จะช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน และสร้างสภาวะที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
  4. ตรวจสอบค่า pH ในดิน: ค่า pH ควรเหมาะสมกับพืช

ค่า pH ในดินคืออะไร?

ค่า pH ในดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชจะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่จะปลูก ซึ่งแต่ละชนิดของพืชอาจมีความต้องการ pH ในดินที่ต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วค่า pH ในดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชจะอยู่ระหว่าง 6.0 ถึง 7.0

การตรวจสอบค่า pH ในดินสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือวัด pH ที่มีขายในร้านค้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือร้านขายวัสดุปลูกสวน หรือสามารถซื้อชุดตรวจสอบ pH ในดินที่มีขายพร้อมใช้งานได้ง่ายๆ

การปรับค่า pH ในดินที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชสามารถทำได้โดยใช้ปูนขาว (lime) หรือแกลบดิบ (gypsum) เพื่อปรับค่า pH ลงหรือขึ้นให้เหมาะสมกับพืชที่จะปลูก แต่ควรทำการปรับค่า pH ในดินอย่างระมัดระวัง โดยควรติดตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและจำกัดปริมาณที่ใช้ตามที่แนะนำด้วย เนื่องจากการปรับค่า pH ในดินเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อพืชได้ถ้าได้รับการปรับแต่งอย่างไม่เหมาะสม

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

เรื่องที่น่าสนใจ 

>