fbpx

การปลูกมันสำปะหลังให้หัวใหญ่สมบูรณ์และมีคุณภาพดีนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น พันธุ์ของมันสำปะหลัง การจัดการแปลงปลูก การบำรุงรักษาต้นมันสำปะหลัง และการใช้ปุ๋ย ดังนั้นเราสามารถใช้วิธีต่างๆ เพื่อช่วยให้มันสำปะหลังเจริญเติบโตและให้หัวใหญ่ได้ดังนี้

  1. เลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแปลงปลูก
  2. เตรียมแปลงปลูกให้ดีโดยการไถพรวนดินและเตรียมแปลงให้ร่วนฟูและมีการระบายน้ำดี
  3. ปลูกมันสำปะหลังในฤดูฝนหรือฤดูกาลที่มีน้ำเพียงพอเพื่อให้มันสำปะหลังเจริญเติบโตได้ดี
  4. ให้น้ำสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงเพิ่มขนาดหัว แต่ต้องระวังไม่ให้มีน้ำขังตลอดเวลา เพราะจะทำให้รากเน่าได้
  5. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารที่เหมาะสมกับมันสำปะหลัง และใส่ปุ๋ยตามความต้องการของต้นมันสำปะหลัง
  6. ตัดแต่งใบและกิ่งที่เหลือเกิน ให้การไหลเวียนของอากาศและแสงอย่างเพียงพอ
  7. ระวังไม่ให้มีการติดเชื้อโรค จะทำให้มีผลต่อการเจริญเติบโต

วิธีการทำให้มันหัวใหญ่ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถนำไปปรับใช้ สำหรับการปลูกมันสำปะหลัง ดูแลจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

Ads
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

เรื่องที่น่าสนใจ 

>