fbpx

V-Planta (วีแพลนต้า) นวัตกรรมสารอินทรีย์จากธรรมชาติ รูปแบบผง ใช้ผสมน้ำฉีดพ่น ช่วยให้รากดูดกินอาหารเก่ง ต้นข้าวแข็งแรง ดอกออกเยอะ รวงข้าวแน่น ไม่หลุดร่วง โรคแมลงไม่รบกวน ต้นข้าวแตกรากดี กินอาหารเองได้เก่ง ทำให้ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้มากเลยทีเดียว

V PLANTA_วีแพลนต้า

ขั้นตอนการทำนาใช้ V-Planta

 1. 1
  เตรียมดินพื้นที่สำหรับทำนา
 2. 2
  การย่อยนา โดยการใช้ จุลินทรีย์สำหรับย่อยนา ฉีดพ่นเพื่อย่อยสลายฟางข้าว กำจัดข้าวดีด วัชพืชในนาข้าว
 3. 3
  การแช่ข้าว นำ V-Planta มาใช้ผสมน้ำสำหรับแช่หมักเมล็ดข้าว โดยใช้อัตราส่วนผสม 1 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ตามปริมาณน้ำที่ใช้แช่เมล็ดข้าว โดยแช่ใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมง จะช่วยกำจัดเชื้อรา ช่วยให้เมล็ดติด แตกรากดี เติบโตไวมาก หลังจากแช่แล้ว นำขึ้นมาพักไว้ 1 วัน ก่อนจะเตรียมนำไปหว่านลงแปลงนาที่เตรียมดินไว้เรียบร้อย กรณีไม่มีเวลาแช่หรือบ่ม สามารถผสมน้ำราดเมล็ดก่อนหว่านได้เลย
 4. 4
   ฉีด V-Planta (วีแพลนต้า) ตามระยะแนะนำดังนี้ โดยใช้อัตราส่วนผสมปริมาณตามช่วงของอายุต้นข้าว
วิธีใช้ v-planta ในนาข้าว

ฉีด V-Planta 5 ระยะแนะนำ

 1. 1
  ช่วงข้าวอายุ 10-20 วัน (หรือฉีดพร้อมยาคุมหญ้าได้เลย ผสมฉีดพร้อมกันได้) ผสม 1 ช้อนต่อน้ำ 20 ลิตร
 2. 2
  ช่วงข้าวอายุ 30-40 วัน (ช่วงหว่านปุ๋ยพื้น) ลดปุ๋ยลงครึ่งหนึ่ง ผสม 1 ช้อนต่อน้ำ 20 ลิตร 
 3. 3
  ช่วงข้าวอายุ 60-75 วัน ผสม 2 ช้อนต่อน้ำ 20 ลิตร
 4. 4
   ช่วงข้าวตั้งท้อง (ฉีดพ่นก่อนหว่านปุ๋ย 5-7 วัน) หว่านปุ๋ยพื้นลดลงครึ่งหนึ่ง ผสม 2 ช้อนต่อน้ำ 20 ลิตร
 5. 5
  ช่วงข้าวก้มรวง ผสม 1 ช้อนต่อน้ำ 20 ลิตร
อัตรการใช้-วีแพลนต้า

ข้อแนะนำ :

-  ฉีด V-Planta อย่างน้อย 2-3 รอบ สามารถช่วยลดปุ๋ยเคมีได้ 50%

- ปรับหัวฉีดพ่นเป็นแบบละอองฝอยเท่านั้น

- ฉีดช่วงเช้า 06.00-10.00 น. เป็นเวลาที่ดีที่สุด #ไม่ฉีดในช่วงแดดร้อนจัด

- ไม่ต้องใช้สารจับใบ เพราะ V-Planta ดูดซึมเร็ว

- อัตราส่วนผสมใช้ตามปริมาณแนะนำเท่านั้น

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

เรื่องที่น่าสนใจ 

>